BagBazar, Ktm

Opposite to PK Campus

+9779804495818

24/7 SMS support

Sun - Fri: 9:00 - 17:30

Saturdays: 10am-2pm

Request callback for compliance

Please fill in the details below to get a callback for a compliance report of your company. We will call you back shortly and assist in knowing the status of your company and help you prepare documents and comply will all relevant legislation.

आफ्नो कम्पनीको अपडेटहरु बुज्नको लागी हामीलाई आग्रह गर्न कृपया तलको फारम भर्नुहोस्। हामी तपाइलाई सम्पर्क गरी तपाइको कम्पनीले पुरा गर्नु पर्ने सम्पूर्ण कानुनी अनुपालनहरु पालन गर्न सहयोग गर्ने छौ।


Quick Support

9804495818

>
How would like to contact us?